Welkom op de website van Stadsraad Axel

Axel is met bijna 8.000 inwoners de 3e grootste kern van Zeeuws-Vlaanderen (9e van Zeeland) en tot de gemeentelijke herindeling in 2003 een zelfstandige gemeente. In 1213 kreeg Axel haar stadsrechten en in 1973 is Stadsraad Axel opgericht.


Stadsraad Axel is de schakel tussen inwoners van Axel en de gemeente en behartigt als zodanig de belangen van alle Axelaars. Middels deze website en onze Facebook pagina houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen.


Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de activiteiten of leefbaarheid binnen de woonkern Axel, kunt u ons altijd contacteren. Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze openbare vergaderingen.

 

Heeft u opmerkingen/meldingen voor de gemeente betreffende zaken die met de openbare ruimte te maken heeft, meldt deze dan. Hoe u dit kunt doen ziet u onderaan deze pagina!

 

Met vriendelijke groet,

Stadsraad Axel

 

Meldingen Openbare Ruimte

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. Bij openbare ruimte moet u denken aan plekken die voor iedereen zijn, zoals: straten, parken, plantsoenen, voet -en fietspaden en winkelcentra. Indien de openbare ruimte gebreken vertoont, kunt u dat digitaal melden via www.terneuzen.nl. Bij gebreken kunt u denken aan o.a. losliggende stoeptegels, kapotte speeltoestellen, overvolle prullenbakken, niet opgehaald huisvuil, overstromingen van putten en rondslingerend afval.

  • Een MOR (Melding Openbare Ruimte) meldt u via www.terneuzen.nl .
    Op de homepage vind u een box met tabbladen, klik op het tablad melding doen. Hier kunt u verschillende meldingen doen. Klik vervolges op het icoon van Openbare ruimte.
    Of Klik hier om rechtstreeks naar de site te gaan.
  • Heeft u geen computer? Dan kunt u uw MOR ook telefonisch doorgevebn aan de gemeente via telefoonnummer: 14 0115
  • Indien u een melding doet met uw DigiD, kunt u de voortgang van uw melding volgen via uw persoonlijke pagina: Mijn gemeente. U kunt ook anoniem melding doen zonder DigiD.

Storingen openbare verlichting

Binnen de gemeente staan ruim 12.000 lichtmasten. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting binnen de bebouwde kom en voor een aantal lichtmasten buiten de bebouwde kom. Het kan voorkomen dat er af en toe een lamp niet brandt. U kunt dit doorgeven via de website www.ovstoringzeeland.nl. Uiteraard kunt een storing ook telefonisch melden via 14 0115.

 

Gemeente Terneuzen

Postbus 35

4530 AA Terneuzen

Tel: 14 0115

gemeente@terneuzen.nl

 

De gemeente Terneuzen is 24 uur per dag bereikbaar via de Digitale Balie op www.terneuzen.nl.

(Bovenstaande tekst is overgenomen uit een flyer van de gemeente Terneuzen)

 

Wij nodigen u graag uit tot het bijwonen van onze openbare vergaderingen, welke gehouden worden in Cultureel Centrum De Halle om 20.00 uur op de volgende data:

           

25 september 2019

27 november 2019

Stadsraad leden gezocht

Wilt u graag actief invloed kunnen uitoefenen op de leefbaarheid van Axel en heeft u een visie op de wijze waarop dat gerealiseerd zou kunnen worden?

 

Stadsraad Axel is altijd opzoek naar personen die zich hiervoor willen inzetten. Indien u hierover informatie wenst of wilt aanmelden, kunt u in contact opnemen via de contactpagina of uw interesse kenbaar maken tijdens een Openbare Vergadering.